Brändikäsikirja viestinnän tukena

Ajaton Uutiset   •   Lokakuu 2017

Auto Sinulle on uudenlainen autokauppa, joka palvelee asiakkaitaan toimittamalla tilauksesta myös hyvin kustomoituja ajoneuvoratkaisuja. Me Ajattomalla olemme olleet toteuttamassa autokaupan brändiuudistusta, jossa Auto Sinulle -brändi sai täysin uuden ilmeen, verkkosivut ja suuntaviivat visuaalisen markkinoinnin toteuttamiselle.

Visuaalisen ilmeen yhtenäisyyden ja brändin helpon tunnistettavuuden tueksi brändille luotiin kattava brand book eli brändikäsikirja, johon lukeutuu myös graafinen ohjeisto. Brändikäsikirja on pelkkää graafista ohjeistoa kokonaisvaltaisempi opas siinä mielessä, että se käsittelee organisaation viestintää myös hieman laajemmasta näkökulmasta. Käsikirjassa eritellään muun muassa viestinnän kannalta strategiset avainsanat, jotka puolestaan ohjaavat ja sanelevat tekstimuotoisena tuotettavaa markkinointiviestintää ja sen sisältöä.

Graafinen ohjeisto visuaalisen markkinoinnin perustana

Graafinen ohjeisto on brändin visuaalisessa markkinoinnissa hyödynnettävä manuaali. Käytännössä graafinen ohjeisto siis ohjeistaa kaikkien niiden elementtien suunnittelussa ja toteutuksessa, joista brändin visuaalinen ilme koostuu. Ohjeiston sisällysluettelosta löytyvätkin esimerkiksi seuraavat kohdat: logo ja sen oikeaoppinen käyttö, brändin värit ja typografia, käyntikortti- ja asiakirjamallit, ohjeistus mainontaan, sloganeihin, bannereihin ja grafiikkaan sekä vaatteiden ja liiketilojen ulkoasuun.

Brändi-ilmeen ja graafisen ohjeiston työstö lähtee tavallisesti liikkeelle brändin tunnuksen ja logon suunnittelulla. Auto Sinulle -tunnuksessa yhdistyvät brändin nimen alkukirjaimet A ja S. Sen lisäksi se voidaan tulkita myös toimialaa kuvaavasti autotalliksi. Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa hahmottuvat myös brändin värimaailma ja typografia.

Suunnitellun ilmeen pohjalta lähdetään suunnittelemaan muita brändiviestinnän fyysisempiä elementtejä, kuten käyntikortteja, vaatetusta ja liiketilaa. Tässä vaiheessa kuvaan astuvat myös erilaiset materiaalit – millaiset materiaalivalinnat liiketilassa tukisivat edelleen sitä brändimielikuvaa, jota asiakkaalle halutaan välittää?

Auto Sinulle -brändille toteutettiin hyvin kokonaisvaltainen yritysilmepaketti. Uuden ilmeen pohjalta asiakkaalle suunniteltiin myös erilaisia bannereita ja muuta kuvamateriaalia esimerkiksi verkkosivuilla ja sosiaalisen median kuvatarpeissa hyödynnettäviksi.

Brändikäsikirjaa ja graafista ohjeistoa hyödyntämällä saadaan brändistä luotua laadullisesti yhtenäinen kokonaisuus. Lisäksi graafinen ohjeisto helpottaa ja nopeuttaa viestijöiden arkea: kun tietyt elementit ovat ennalta määriteltyjä, ei kutakin julkaisua tai esimerkiksi sosiaalisen median postausta tarvitse lähteä työstämään täysin tyhjästä. Lisäksi erityisesti tilanteissa, joissa brändiin liittyvä visuaalinen viestinnän toteuttamisesta on vastuussa useampia eri henkilöitä, edesauttaa graafinen ohjeisto yhteisen linjan säilymistä.