404 ERROR PAGE

…Vai etsitkö toimistokoriksen tulosseurantaa?

TOIMISTOKORIPALLO

VIRALLINEN SÄÄNTÖKIRJA v1.0

PÄÄSÄÄNNÖT

§ 1
Peli koostuu kolmesta erästä, joissa kussakin jokaisella heittäjällä on käytettävissään kymmenen heittoyritystä (heittoa).

§ 2
Pelin aloittaa se henkilö, joka oli edellisen pelin viimeinen aloittaja. Jos edellisen pelin viimeinen aloittaja ei ole tiedossa, koripalloa (palloa) pitelevän pelaajan tulee nostaa ja laskea hartioitaan ja sanoa sanat “ihan sama” ja ojentaa pallo toiselle pelaajalle, joka aloittaa pelin.

§ 3
Heittäjän on tarkoitus heittää omalla heittovuorollaan kättä käyttäen pallo koripallokorin (korin) renkaasta läpi. Pallon tulee kulkea renkaan läpi ylhäältä alaspäin.

§ 4
Aloittava pelaaja saa päättää kyseisen pelin kaikkien erien heittopaikat. Hän saa myös ottaa vastaan ehdotuksia toiselta pelaajalta. Ennen erän ensimmäistä heittoa aloittavan pelaajan tulee myös täsmentää kyseisen erän erityisheittosäännöt.

§ 5
Erityisheittosääntöjä voivat olla esimerkiksi vaatimus pallon lentoradan kulkemisesta kaapelikourun yli tai kimmoke seinästä tai muusta objektista. Mikäli korin läpäissyt heitto ei täytä näitä erän alussa määriteltyjä erityisheittosääntöjä, kori hylätään. Heittäjä saa kuitenkin heittää kyseisen hylätyn heiton uudestaan.

§ 6
Peli alkaa, kun aloittava heittäjä heittää ensimmäisen pallon kohti koria. Mikäli pallo kulkee korin läpi hyväksytysti niin, että myös erityisheittosäännöt täyttyvät, heittäjä saa ensimmäisen erän tulokseksi 1 pisteen. Mikäli pallo ei kulje korin läpi hyväksytysti, jatkaa heittäjä heittämistä niin kauan, että a) pallo kulkee korin läpi hyväksytysti tai b) kaikki kymmenen heittoa on käytetty.

Tapauksessa a) heittäjän kyseisen erän tulokseksi tulee sen heiton järjestysnumero, jolla hyväksytty heitto syntyi. Tapauksessa b) tulokseksi tulee 10 pistettä.

§ 7
Erän viimeisellä heitolla heittäjä saa halutessaan käyttää jokerisääntöä (jokeria). Tällöin heittäjän tulee ennen heittoaan ilmoittaa selvästi ja ymmärrettävästi, että hän haluaa käyttää jokeria. Mikäli jokeriheitto kulkee korin läpi hyväksytysti, saa heittäjä erän tulokseksi 1 pisteen. Muussa tapauksessa heittäjä saa tulokseksi 15 pistettä.

§ 8
Kun ensimmäinen heittäjä on suorittanut ensimmäisen erän loppuun, vaihtuu heittovuoroon seuraava heittäjä, joka vuorostaan pyrkii heittämään pallon hyväksytysti korin läpi, kuten edellisissä kohdissa on määritelty. Erän lopuksi kunkin pelaajan saamat pisteet kirjataan ylös.

§ 9
Kun ensimmäinen erä on kaikkien pelaajien osalta suoritettu loppuun, aloittava pelaaja siirtyy uuteen valitsemaansa heittopaikkaan ja aloittaa toisen erän. Toinen ja kolmas erä suoritetaan loppuun, kuten edellisissä kohdissa on määritelty.

§ 10
Kun kaikki kolme erää on suoritettu loppuun, lasketaan kunkin pelaajan saavuttamat pisteet yhteen. Se pelaaja, jonka pistemäärä on pienin, julistetaan pelin voittajaksi.

§ 11
Mikäli pelaajilla on sama pistemäärä, se pelaaja, jolla on eniten kymmenennellä heitolla suoritettuja koreja, julistetaan pelin voittajaksi tasatuloksella. Toisin sanoen kymmenennellä heitolla suoritettu kori on arvokkaampi, kuin ei yhtään saavutettua koria, vaikka pistemäärä on sama.

Mikäli kaikilla pelaajilla on sama pistemäärä ja yhtä paljon kymmenennellä heitolla suoritettuja koreja, siirrytään rangaistusheittokilpailuun (rankkariin).

§ 12
Rankkarissa heittopaikka on määritelty 2,5-3,5 metrin etäisyydelle korista, kohtisuoraan korin takalevystä.

Aloittava pelaaja heittää ensimmäisen rankkariheiton, josta alkaa ensimmäinen rankkarikierros. Tämän jälkeen seuraava pelaaja heittää oman heittonsa. Ne pelaajat, joiden heitot kulkevat hyväksytysti korin läpi, siirtyvät seuraavalle rankkarikierrokselle. Mikäli kenenkään heitto ei kulje hyväksytysti korin läpi, kaikki pelaajat siirtyvät seuraavalle rankkarikierrokselle. Rankkarikierroksia jatketaan niin kauan, että vain yksi pelaajista saa hyväksytyn korin. Tämä pelaaja julistetaan rankkarin ja samalla koko pelin voittajaksi.

Voittanut pelaaja säilyttää varsinaisessa pelissä saavuttamansa pistemäärän ja muille pelaajille lisätään yksi piste.

§ 13
Varsinaisen pelin pienin mahdollinen yhden pelaajan pistemäärä on 3 pistettä ja suurin mahdollinen pistemäärä on 30 pistettä. Jokeria käyttämällä suurin pistemäärä voi kuitenkin olla 45 pistettä.

§ 14
Toimistokoripallon kuukausivoittaja on se pelaaja, jolla on kuukauden päättyessä suurin määrä voittoja. Mikäli pelaajilla on sama määrä voittoja, kuukausivoittaja on se pelaaja, joka on saavuttanut pienimmän pistemäärän kyseisessä kuukaudessa. Mikäli pelaajilla on sama pistemäärä, kuukausivoittaja on se pelaaja, jolla on suurempi määrä hyväksyttyjä koreja.

§ 15
Toimistokoripallokausi kestää kalenterivuoden tammikuun alusta joulukuun loppuun. Toimistokoripallokauden voittaja on se pelaaja, jolla on vuoden päättyessä suurin määrä kuukausivoittoja.

LISÄSÄÄNNÖT

§ 16
Mikäli heitto ei kulje hyväksytysti korin läpi ja pallo heittäjän kädestä irrottuaan joko suoraan tai kimmokkeen kautta osuu toimiston viherkasviin niin, että kasvista irtoaa osa tai osia, heittäjä saa heittää kyseisen heiton uudestaan.

§ 17
Mikäli heitto ei kulje hyväksytysti korin läpi ja pallo heittäjän kädestä irrottuaan joko suoraan tai kimmokkeen kautta lentää trussikehikon sisään ja kulkeutuu trussikehikon pohjalle asti, heittäjä saa heittää kyseisen heiton uudestaan.

§ 18
Mikäli heitto ei kulje hyväksytysti korin läpi ja pallo heittäjän kädestä irrottuaan joko suoraan tai kimmokkeen kautta osuu toista peliin osallistumatonta toimistotyöntekijää päähän, heittäjä saa heittää kyseisen heiton uudestaan.

§ 19
Mikäli kukaan pelaajista ei varmuudella nähnyt, kulkiko heitto hyväksytysti korin läpi vai ei, heittäjä saa heittää kyseisen heiton uudestaan.

§ 20
Mikäli pelaaja, joka ei ole heittovuorossa, ohjaa pallon joko omalla ruumiinosallaan tai jääkiekkomailalla korin läpi ylhäältä alas, heittäjä saa tulokseksi 1 pisteen ja heittovuoro siirtyy seuraavaan pelaajaan.

§ 21
Mikäli heittäjä heittää yhdellä heitolla kaksi koria niin, että pallo kulkee ensin korin läpi alhaalta ylöspäin ja sen jälkeen ylhäältä alaspäin, kyseinen kori hylätään, mutta heittäjä saa heittää kyseisen heiton uudestaan.

mainostoimisto referenssit

Nyt lykästi paremman kerran.

TÄSTÄ OLIS NIMITTÄIN MAHDOLLISTA OTTAA YHTEYS ALAN AMMATTILAISIIN!

Ota yhteyttä!