Freesaushommissa: Uusi ilme ja uudet verkkosivut

Ajaton Uutiset   •   Lokakuu 2017

Me Ajattomalla olemme olleet mukana toteuttamassa Lempäälän Lämpö Oy:n ja Lempäälän Energia Oy:n ilmeenpäivityksiä. Uusien ilmeiden pohjalta asiakkaille suunniteltiin ja toteutettiin täysin uudet, raikkaammat ja väljemmät verkkosivut. Sisällönasettelun väljyys ja havainnollistavien ikonien käyttö verkkosivuilla helpottavat jatkossa merkittävästi asiakkaiden navigointia ja asiointia sivustolla.

Päivitetty ilme hyödynnettiin myös yritysten muussa visuaalisen viestinnän materiaalissa: graafinen suunnittelijamme suunnitteli uutta ilmettä ja luotuja graafisia elementtejä käyttäen yrityksille freesit PowerPoint- ja Word-pohjat, käyntikortit sekä selkeän graafisen ohjeiston, jota noudattamalla asiakkaan on helpompi toteuttaa viestintäänsä myös jatkossa yhdenmukaisesti.

ENERGIAOMAVARAINEN LEMPÄÄLÄ – LEMENE

Projektiin sisältyi myös Energiaomavarainen Lempäälä -projektisivun suunnittelu. Energiayhteisöhankkeelle ideoitiin toimestamme hieman käyttäjäystävällisempi LEMENE-nimi. Hankkeen perusajatuksena on rakentaa älykäs ja energiaomavarainen toimintaympäristö, jolla turvataan tietyn alueen energiasaanti. Projektisivun tavoite puolestaan on kuvata hankkeen sisältöä mahdollisimman ymmärrettävästi.

Lemenen tapauksessa piirtäminen auttaa hahmottamaan asioiden välisiä suhteita ja hanketta parhaiten kokonaisuudessaan. Hanketta konkretisoi kaavio, joka kuvaa eri energialähteiden roolia samalla yksinkertaistaen monimutkaiselta tuntuvan kokonaisuuden. Kaavioon yhdistetyt värit ja ikonit puolestaan vahvistavat tekstimuotoisen informaation viestiä entisestään. Kaaviot eli infograafit ovat siis tiedon visualisointia ja nykyisellään hyvin suosittu tapa kuvata erilaisia prosesseja tai vaikkapa yrityksen palveluita. Hyvä infograafi informoi ja opastaa, mutta on lisäksi visuaalisesti kaunis ja kiinnostava.

Energiaomavarainen Lempäälä -hanke valmistuu vuonna 2019.

mainostoimisto infograafi