HERKKÄÄ KORVAA, TARKKAA SILMÄÄ

mainostoimisto tampere

Visuaalinen ilme koostuu logosta, väreistä, visuaalisista elementeistä, fonteista ja kuvamaailmasta. Kokonaisuus taitetaan yksiin kansiin, brändisi graafiseen ohjeistoon, jonka avulla yhdenmukaistetaan kaikki viestintäsi: uusi ilme pääsee käyttöön käyntikorteissa, verkkosivuilla, somessa, asiakirjapohjissa, roll upeissa ja siellä, missä ikinä haluatkin sen näkyvän.

Vaikka mielikuva brändistäsi muodostuukin aina asiakkaan mielessä, on graafisella suunnittelulla todennäköisesti suurin rooli tuon mielikuvan ohjailussa. Sen vuoksi ilmeen suunnittelussa vaaditaan herkkää korvaa ja ymmärrystä siitä, mitkä ovat brändisi tavoitteet, asema markkinoilla, kilpailuetu sekä identiteetti –  millainen brändisi siis yksilönä on.

Ilmeen suunnittelussa kulkevat käsikkäin kaksi näkökulmaa: estetiikka ja viestiminen. Meillä toteutettavat ilmeet ovat sekä esteettisesti ilahduttavia että myös brändin tavoitteista oikein viestiviä. Kaikki, mitä ilmeeseen suunnitellaan vaikuttaa nimittäin siihen, millaisena brändisi näyttäytyy: onko se rohkea vai asiallinen, moderni vai perinteinen. Vaaditaankin tarkkaa silmää, jotta brändisi saadaan näyttäytymään juuri sellaisena, kuin se on tarkoitettu.

HOMMA MENEE NÄIN:

1. ALOITUS-
PALAVERI

Tutustutaan brändiisi ja sen identiteettiin. Millaisilla markkinoilla se toimii ja millaisia tavoitteita sillä on?

2. ILMEEN SUUNNITTELU

Ilme suunnitellaan vaihe vaiheelta. Versioita, hyväksymiskierroksia ja pala palalta hahmottuva upea visuaalinen ilme.

3. GRAAFINEN
OHJEISTO

Ilmeen osatekijät purettuna yksiin kansiin. Sitten päätetään, mihin kaikkialle uusi ilme halutaan painaa!

UUSI ILME JOKA EETTERIIN

Ilmeen päivittämisen jälkeen uusitaan tyypillisesti ensimmäisenä verkkosivut. Tässä vaiheessa olemme jo tyypillisesti muutenkin ihan parhaita kavereita brändisi kanssa, joten miksi et tilaisi verkkosivuja samasta paikasta. Emme keksi yhtäkään hyvää syytä!

Näin me kasataan verkkosivut

ELÄHTÄNYT ILME?

Tilaa ilmainen ilmeanalyysi!

mainostoimisto tampere

Tuntuuko vanha ilme elähtäneeltä? Virkistä sitä päivittämällä. Voimme luvata, että asiakkaasi eivät katoa mihinkään, vaikka vanhaa ja turvallista logoa vähän päivitettäisiinkin! Parannusehdotukset eivät sido sinua mihinkään.

mainostoimisto referenssit

Tää onkin ihan just valmis!

SUUNNITELLAANKO SITTEN JOTAIN SULLE?

Ota yhteyttä!