Project Description

CASE: GOLF PIRKKALA

ILMEPAKETTI JA VERKKOSIVUT

Projekti

Golf Pirkkalan uusi verkkosivusto suunniteltiin ja toteutettiin Ajattomalla. Samalla päivitettiin myös brändin visuaalinen ilme.

mainostoimisto tampere

– Brändi-ilmeen päivittäminen
– Verkkosivujen suunnittelu
– Verkkosivujen tuottaminen

”Uuden sivuston tavoitteiksi asetettiin visuaalisen inspiroinnin ja laadukkaan brändimielikuvan välittämisen lisäksi helppo navigointi ja nopea tiedon saanti.”

Toteutus

Verkkosivuprojekti käynnistettiin asiakkaan tavoitteiden, toiveiden ja nykyisten sisältöjen läpikäynnillä. Aihealueista muodostetun yhteisymmärryksen jälkeen päästiin suunnittelemaan sivuston rakennetta. Rakenteen suunnittelussa tunnistettiin verkkosivuille sisällyttävien sisältöjen mahdolliset haasteet: asiakkaan tapauksessa sisällön sirpaleisuus, joka asetti omat vaatimuksensa sivuston hierarkian ja navigaation muodostamiselle.

Rakennetta ja ulkoasua suunniteltaessa tuli huomioida myös sivuston viestinnälliset tavoitteet: sivuvierailijoille halutaan tarjota laadukas ja tyylikäs brändikokemus, mutta myös nopea tiedon saanti. Sivuston suurimpana käyttäjäryhmänä ovat aktiiviset, toistuvasti sivuille palaavat harrastajat, joille haluttiin luonnollisesti taata jouheva ja nopea asiointikokemus. Tähän tarkoitukseen toteutettiin mm. kaksiosainen menu ja tarvittavat visuaaliset pikapainikkeet mobiilikäytöön.

Kahta tavoitetta rinnakkain kuljettamalla päädyttiin toteutukseen, jossa brändin ja Golf Pirkkala -yhteisön visuaalinen kerronta sekä sivuston toiminnallisuudet kulkevat yhdessä tahdissa käsikynkkää. Golf Pirkkalan sivustoon pääset tutustumaan täällä.

Verkkosivu-uudistus käynnistettiin brändin logon ja ilmeen tarkastelulla. Vahvaa ja tunnistettavaa logoa ei ollut tarvetta päivittää, mutta brändin muut visuaaliset osa-alueet kaipasivat pientä freesausta ja uudelleenmäärittelyä. Uusi visuaalinen ilme täsmennettiin ja koostettiin graafisen ohjeiston muotoon.

Graafiseen ohjeistoon määriteltyjen typografian ja värimaailman avulla brändin on jatkossa helppo pitää muukin viestintänsä yhtenäisenä ja tunnistettavana.

mainostoimisto referenssit

Nyt lykästi paremman kerran.

TÄSTÄ OLIS NIMITTÄIN MAHDOLLISTA OTTAA YHTEYS ALAN AMMATTILAISIIN!

Ota yhteyttä!