Project Description

Case: Radientum

ERITYISOSAAMISESTA VIESTIVÄÄ ILMEENPÄIVITYSTÄ TOTEUTTAMASSA

Projekti

Asiakkaallemme Radientum Oy:lle lähdettiin toteuttamaan hyvin kokonaisvaltaista ja kattavaa ilmeenpäivitystä, jonka myötä uudistettiin myös yrityksen verkkosivut ja muut viestintämateriaalit. Projektin osa-alueet olivat:

  • Yritysilme

  • Graafinen ohjeisto

  • Painotuotteet

  • Verkkosivut

  • Toimitilojen visualisointi

Toteutus

Asiakkaan brändille tehty luomistyö laitettiin yksiin kansiin, josta koostettiin Radientumin oma graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa määritellään yrityksen logon käyttöä, värimaailmaa, kuvankäsittelyä ja typografiaa ja ohjeiston raameissa asiakkaalle suunniteltiin myös yksilölliset asiakirja-, powerpoint- sekä käyntikorttipohjat. Logon ja tunnuksen päivittämisen lisäksi suunniteltiin kasa erilaisia graafisia elementtejä, joita asiakas voi jatkossa hyödyntää erilaisissa viestinnän tarkoituksissa materiaaleja elävöittääkseen.

Uuden ilmeen pohjalta asiakkaalle suunniteltiin ja toteutettiin myös uudet verkkosivut. Uudelle sivustolle haluttiin luoda väljempi yleisnäkymä ja sen myötä myös helpottaa sivulla navigointia: uudella sivustolla yrityksen palvelut ja teknologiat tuodaankin nyt entiseen verraten selkeämmin esille.

Radientum hyödynsi uuden ilmeensä näyttävästi myös toimitiloissaan: omien työtekijöiden ja vierailevien asiakkaiden iloksi ilmettä ja uusia graafisia elementtejä hyödynnettiin myös toimitiloihin toteutetuissa seinä- ja oviteippauksissa.

mainostoimisto tampere

Mitkä palvelut sopisivat sinulle?

OTA YHTEYTTÄ – MIETITÄÄN YHDESSÄ TEILLE SOPIVA PAKETTI