Verkkosivuprojekti osa 2: 4 palikan vinkkilista

Ajaton Uutiset   •   Tammikuu 2018

Verkkosivu-uudistuksen kynnyksellä pieni perehtyminen prosessin sisältöön ja vaiheisiin auttaa usein hahmottamaan projektia kokonaisuudessaan. Kun osataan keskittyä oikeisiin asioihin, ei tekemisen punainen lanka sotkeennu pienempiin yksityiskohtiin. Kuten kaikessa tekemisessä ylipäänsä, myös verkkosivujen osalta huolellinen suunnittelu on avainasemassa!

Meidän mielestämme ne 4 palikkaa eli osatekijää, joiden avulla verkkosivumöhkäle voidaan jakaa pienempiin osiin ovat

1. Visio ja sivuston tavoite

Mikä on sivustosi tavoite? Aikanaan verkkosivut olivat staattinen, käyntikorttimainen ratkaisu, joka sisälsi käytännössä ainoastaan yrityksen yhteystiedot ja tuhdin historiakatselmuksen. Nykyään sivustot voivat kuitenkin vastata laajemminkin erilaisiin tavoitteisiin kuten myynnin, asiakaskunnan tai tunnettuuden kasvattaminen, liidien hankkiminen tai viestinnälliset tarkoitusperät.

Sivuston tulee henkiä vahvasti myös liiketoiminnastanne: mitä myytte ja miten erottaudutte muista? Miksi juuri te olette asiakkaallenne paras ratkaisu ja mikä on teidän kilpailuetunne suhteessa muihin? Benchmarking toimii sivuston tavoitetta pohdittaessa mainiosti: siispä mitä muut ovat tehneet paremmin ja mikä nykyisissä sivuissamme toimii tai ei toimi suhteessa muihin? Benchmarkata voi sekä suhteessa omiin rakkaisiin kilpailijoihin että toki myös muillla toimialoilla menestyksekkäästi homman kotiin hoitaneisiin yrityksiin.

2. Rakenne ja käytettävyys

Rakenteen tulee vastata sivustolle asetettuihin tavoitteisiin siten, että se edesauttaa asiakasta navigoimaan kohti niitä. Rakennetta mietitään siis hyvin yksityiskohtaisesti nimenomaan asiakkaan näkökulmasta: mitä tietoa hän olettaisi etusivulta löytävänsä ja mitä tietoa hän sivustolta ylipäänsä haluaa? Vielä tiedonhakuvaiheessa jatkoon saattaa päästä muutama eri välilehti, mutta niistä perataan varsin nopeasti pois ne, joista vastausta joudutaan etsimään liian pitkään tai sitä ei löydy lainkaan. Rakennetta pohdittaessa voidaankin muodostaa niin kutsuttu rautalankamalli, joka kuvaa sivuston sisällön hierarkisia suhteita ja sisällön priorisointia. Mikä esimerkiksi tuoteryhmistäsi ansaitsee suurimman panostuksen?

3. Ulkoasu

Sivustolle määritellään sen visuaalinen konsepti eli tapa, jolla se kuvastaa yritystä ja sen brändiä. Sivuston tulee olla tunnistettavissa eli yhdistettävissä oikeaan brändiin; esimerkiksi brändin virallisella värimaailmalla on tässä kohdin suuri rooli. Sen lisäksi sivuston ulkoasu voi viestiä paljon muustakin. Sivuston ulkoasulliset seikat jäävät helpoiten asiakkaan mieleen. Ensiselailulla syntynyt hyvä ensivaikutelma aiheuttaa sivustolle myöhemmin palattaessa suorastaan jälleennäkemisen riemua!

4. Ajankohtaisuus

Kuten todettu, staattisten verkkosivujen aika on jäänyt kauas menneisyyteen. Nykyään verkkosivustojen pyrkimys on palvella pikemminkin median tavoin: erilaista päivittyvää sisältöä tarjoavina kohtaamispaikkoina. Päivittyvää sisältöä voidaan tarjota esimerkiksi erilaisten uutisten ja blogipäivitysten muodossa. Sisältö tarjoaa parhaimmillaan vastauksia verkosta tietoa etsiville ja esimerkiksi blogipostaus voi toimia sinä ”takaovena”, jonka kautta verkkosivuille ensimmäisetä kertaa saavutaan. Sisällöntuottamista ja muun muassa siihen vahvasti liittyvää hakukoneoptimointia tullaan käsittelemään seuraavassa postauksessamme.